Skip to content

Domov je jen jeden


Zkuste se na chvíli zamyslet nad tím co pro Vás znamená domov. Když se totiž  řekne domov, tak si každý pod tímto tématem pÅ™edstavíme nÄ›co jiného. Pro nÄ›koho je to místo, kde se může každý den vracet a cítí se tam bezpeÄnÄ›. Pro jiné je domov , tam kde má rodiÄe a to nejvÄ›tší zázemí. Pro nÄ›koho je domov tÅ™eba na druhé stranÄ› svÄ›ta, kde má klid od civilizace a cítí se sám sebou. Je mnoho definic co je domov. A není urÄitÄ› Å¡patné, že každý pod tímto pojmem vidíme nÄ›co jiného. Protože každá lidská bytost je unikát a tak má i svůj unikátní pohled na toto téma.
Ale pojÄme se na toto téma podívat jeÅ¡tÄ› více z bližší perspektivy.

domov

Pro mnohé z nás domov není jen fyzický prostor domu nebo bytu, ale jedná se o místo kde prožíváme radosti, starosti, smutky a také velké vítÄ›zství a prohry. Domov není pouze fyzicky prostor plný nábytku, ale také místo ve kterém se formujeme a máme zde vzpomínky. Je to místo, které znamená bezpeÄí a místo kde tvoříme rodinu. NicménÄ› bylo tady nÄ›kolikrát zmínÄ›ný fyzický prostor. Ano i tohle je domov , ale ze strany naÅ¡eho odpoÄinku. Tento fyzický prostor pÅ™edstavuje naÅ¡e vize, náš vkus a jedná se o prostor, který nasává naÅ¡e každodenní Äinnosti. Domov je místo tradic, které se prolínají do toho jak tento domov vypadá. Je to místo kde vzniká nový život, který se dále vpisuje do toho jak tento domov vypadá. 

domov

Bohužel život nepÅ™ináší jen radosti a nÄ›kdy se domov může stát místem tragédie, která se do tohoto místa v píše tak hodnÄ›, že se toto místo mÄ›ní z domova ne místo, která nikdy nechcete navšívit. Je důležité si chránit svůj domov, protože není to jen místo nejvÄ›tších investic, ale také místo plné lásky, bezpeÄí. Jedno máme, ale vÅ¡ichni spoleÄné, neboÅ¥ domov  je místo mnoha Äinnosti a kdyby zdi mohly vyprávÄ›t urÄitÄ› by to dalo na mnoho stránkovou knihu se zajímavým dÄ›jem. DÄ›jem, který psal sám život.