Skip to content

Oblíbená motorka


Motorismus a motorky jsou velice oblíbené. Já sama mám také dvě motorky, sice jenom takové lehké, ale ráda jezdím na motorkách. Mám skútr, potom mám jednu motorku, která je spíše už veterán. ZdÄ›dila jsem ji po dÄ›deÄkovi. DÄ›deÄek říkal, že když si je kupoval, tak už byla pÄ›t let stará, takže dohromady už je tato motorka snad ÄtyÅ™icet let stará. DÄ›deÄek na ni poslední roky vůbec nejezdil, protože má problémy s klouby a se zády a sám říká, že už také Å¡patnÄ› vidí, ale jeÅ¡tÄ› u lékaÅ™e nebyl. A to jenom kvůli tomu, aby mohl řídit auto. Protože dÄ›deÄek byl opravdu vášnivý motorista, nejenom že moc rád řídil automobil, ale také motorky.

DÄ›deÄek opravdu milují a motorky.

DÄ›deÄek, spíše, než mÄ›l nÄ›jakou silnou motorku, které vídáme dneska na ulici, tak mÄ›l takový prskolety, jak se říkalo. Alespoň takhle se tomu říkalo pÅ™ed lety. Myslím, že to byla znaÄka Java, ale už si nejsem jistá, protože dÄ›deÄek mÄ›l potom tu druhou motorku, kterou mám nyní já. ZnaÄku už si nevzpomínám, protože ona tam snad ani nejde vidÄ›t. Řekla jsem si, že bych tuhle motorku chtÄ›la jednoho dne také nÄ›jak upravit, aby vypadala lépe. JednoduÅ¡e nÄ›jak ji opravit, aby ji nÄ›jaký odborník spravil, nÄ›jaká renovace. A pak, co se týká motorek, tak už jsem také dvakrát byla na moto srazu.

Motorky jsou pro někoho vášeň.

S dÄ›deÄkem jsem byla jednou, aby mi tohle vÅ¡echno ukázal, protože dÄ›deÄek si stále nedokáže odpustit nÄ›jaké moto srazy. I když je dÄ›deÄkovi sedmdesát let, tak si stále tyto moto srazy nedokáže odpustit, protože motorky jsou jeho vášeň. NaÅ¡e babiÄka tohle samozÅ™ejmÄ› schvaluje a říká, že když tohle dÄ›deÄka baví, takže na tom nevidí nic Å¡patného, prý jenom aby nejezdil už na motorce s nÄ›jakou kráskou, s nÄ›jakou mladou ženou. To se vždycky smÄ›jeme, protože dÄ›deÄek samozÅ™ejmÄ› na tohle vůbec nemá náladu a myslím si, že motorky jsou pro nÄ›j vÄ›tší vášeň než ženy. Myslím si, že nÄ›kteří lidé to takhle jednoduÅ¡e mají. Motorismus je pro nÄ› vášeň.