Skip to content

Z problémů s komínem uděláme tabu


Patříte k majitelům nemovitosti, kteří si myslí, že svůj majetek znají natolik dobÅ™e, aby vÄ›dÄ›li, co momentálnÄ› potÅ™ebuje? Existují úpravy, které zvládnete sami vlastními silami. Pak vÅ¡ak existují specializované Äinnosti, k nimž potÅ™ebujete odborný dohled. Zásah do struktury komína, který nevyhovuje stávajícím nárokům, anebo který proÅ¡el stavebními zákroky, si vyžaduje profesionální vložkování komína. Této Äinnosti se bez problémů zhostí specializovaná kominická firma, která má k dispozici veÅ¡keré aktuálnÄ› žádané materiály.

Přinášíme spoustu rad a tipů pro stabilitu spalinové cesty u Vás

Kvalitní vložkování komínů patří do kategorie nezbytných odborných postupů, které má v popisu práce tým renomované kominické spoleÄnosti. Dokonalá funkÄnost vÅ¡ech elementů spalinového systému je zaruÄenÄ› podpoÅ™ena kvalitními plastovými, nerezovými, hliníkovými nebo keramickými vnitÅ™ními vložkami, s jejichž konkrétním výbÄ›rem a následným pÅ™ichycením do prostoru komína si ví pÅ™esnÄ› rady zkuÅ¡ený a v oboru zbÄ›hlý odborník. ObraÅ¥te se na nÄ›j!