Skip to content

Fotovoltaika je složitý komplex elektrických zařízení


Když se řekne „fotovoltaika“, zřejmě vás jako první výraz napadnou solární panely. Ty jsou také jedinou viditelnou částí celého komplexu složitých elektrotechnických zařízení, a laik si dle jejich plochy v terénu může jen domýšlet, jaký asi mají výkon, a k čemu prakticky slouží. Podstatnou část fotovoltaiky však tvoří zejména to, co je ukryté uvnitř objektu. Jsou to rozvaděče elektrického proudu, akumulátory, a také střídače pro fotovoltaiku.

fotovoltaické panely

K čemu potřebujete u fotovoltaiky střídač

Jakmile panely začnou vyrábět elektrický proud, na výstupu se objeví stejnosměrné napětí. Toto je však v podstatě nepoužitelné v praxi, protože žádný běžný domácí spotřebič není schopen využít stejnosměrného proudu, proto se musí mezi rozvaděče zařadit i tzv. střídač. Střídače pro fotovoltaiku Joyce energie převádí stejnosměrný proud na střídavý, tím pádem se celé zařízení jeví jako systém s koncovými zásuvkami pro připojení jakéhokoli spotřebiče. Střídače jsou také součástí tzv. ostrovních systémů, což jsou zařízení zcela nezávislá na rozvodné elektrické soustavě, a mohou pracovat zcela samostatně kdekoli v přírodě, i mimo civilizaci. Máte pak k dispozici elektřinu třeba na chalupě u řeky nebo vysoko v horách na samotě „u lesa“.

instalace fotovoltaiky

Jaká je životnost střídačů

Fotovoltaická elektrárna je systém několika komponentů, jehož životnost se sumarizuje na dobu přibližně dvou a půl desítek let. Toto je pochopitelně pouhý odhad, protože každá část systému disponuje odlišnými vlastnostmi a schopnostmi, a liší se to i jejich samotnou životností. Kupříkladu venkovní panely, ať už je zavěsíte na střechu nebo je položíte na zem, by měly sloužit svému účelu bez poruchy 25 až 40 roků. Naproti tomu střídače vykazují životnost výrazně kratší, přibližně deset let, tím pádem je zapotřebí je několikrát měnit za nové a počítat s touto finanční investicí do budoucna.